Implant

Implant 5/5 (100%) 5 votes

Wprowadzenie implantu to nic innego jak zastąpienie naturalnego [utraconego] korzenia sztucznym [śrubą tytanową]. Impant w zależności od zastanych warunków po wszczepieniu w kość zaszywamy na głucho i pozostawiamy na 3-6 miesięcy do wygojenia lub przykręcamy natychmiast [natychmiastowe obciążenie] łącznik [część pośrednią znajdującą się między implantem a koroną] i zakładamy koronę czasową.